Over Marmoucha

Marmoucha ontwikkelt en produceert een podiumkunsten-aanbod afkomstig uit de culturele rijkdom van de MENA-regio (Middle-East en North-Africa-regio). Met artiesten en gezelschappen uit de MENA-regio, uit Nederland en hier en daar aangevuld met artiesten en gezelschappen uit andere Europese landen. Tegelijkertijd bevordert Marmoucha de culturele uitwisseling tussen Nederland en de MENA-regio. De stichting richt zich primair op het ontwikkelen van professionele muziek- en muziektheaterproducties met een bijzondere mix van artiesten en muziek(theater).

De professionele producties van Marmoucha houden rekening met het bereik van moeilijk bereikbare groepen en met het feit dat een grotere groep mensen met een niet-westerse achtergrond weinig aansluiting vindt bij het hedendaagse aanbod. Andersom verrijkt Marmoucha met haar producties het aanbod van wereldmuziek in Nederland voor een breder publiek.

Sommige muziekproducties introduceren internationale topsterren uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Marmoucha benut haar jarenlange ervaring om bruggen te slaan tussen verschillenden publieksgroepen, publiek en makers en tussen podia, artiesten en publiek.

Door de gemaakte keuzes in onze producties worden er vitale verbindingen tussen verschillende publieksgroepen gelegd. Onze producties leveren dan ook een bijdrage aan de sociale cohesie in de stad door middel van wederzijds respect, vertrouwen en synergie.

Wij werken in onze producties met professionele theater- en muziekmakers met diverse culturele achtergronden. De samenstelling van onze casts en orkesten vormen een unieke mix van innovatieve cross-overs.

De laagdrempelige muziektheater producties, die Marmoucha produceert, vertellen een verhaal over een actueel maatschappelijk thema of over iconische figuren uit belangrijke periodes in de recente cultuurgeschiedenis van Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Marmoucha maakt sociale en actuele maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar. De producties berusten op drie pijlers: ontmoeting, herkenbaarheid en participatie, ze zijn veelal gericht op een jonger publiek.

Voor de ontwikkeling van de producties wordt samengewerkt met culturele partners zoals Paradiso, Podium Mozaïek, Het Concertgebouw, Stichting Argan, Philharmonie Haarlem, Stichting Samenwerkende Marokkaanse Organisaties in Haarlem en vele anderen welke qua kunstdiscipline en expertise aanvullend zijn op Marmoucha.

Marmoucha speelt in op het in de loop der jaren gewijzigde gedrag van het publiek. Het publiek dat de Stichting vanaf haar eerste activiteiten volgt is ouder geworden en zoekt meer inhoud en verdieping. Het publiek is selectiever in voorstellingenbezoek geworden en heeft behoefte aan programma’s met een prikkelend thema of een bijzondere artistieke inhoud. Een voorstelling moet een interessant pakkend verhaal vertellen en de bezoekers prikkelen om met elkaar in gesprek te gaan. De in 2019 ontwikkelde Mare Nostrum Inclusive producties zijn een weloverwogen uitbreiding van de MENA-regio met het gebied rond de Middellandse Zee. Marmoucha reflecteert hiermee op de tendens die momenteel in de migratie demografie terug te vinden is.

Marmoucha ontwikkelt de volgende programmalijnen:

  1. Muziekproducties voor jongeren en volwassenen
  2. Muziektheaterproducties voor jongeren en volwassenen
  3. Festivals, coproducties en diverse samenwerkingsverbanden
  4. Mare Nostrum Inclusive (muziekproducties verrijkt met nieuwe crossovers uit de MENA- en de Middellandse Zee regio)

Medewerkers:
Said Salhi – algemeen directeur
Peter Bander – zakelijke leiding
Avishai Darash – artistieke leiding
Rosa Cherim – marketing en communicatie

Raad van Toezicht:
Nadia Adnani – voorzitter
Kees Bond – penningmeester
Victor Carel Lodewijk Ross – secretaris
Heshmat Manesh – algemeen bestuurslid

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Stichting Marmoucha is door de Belastingdienst aangewezen als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status geeft donateurs de mogelijkheid een financiële gift fiscaal van de belasting af te trekken.

Bestuurders en Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Voor de personeelsleden wordt de CAO van Stichting Paradiso Amsterdam gevolgd.

Bank- en Factuurgegevens
K.v.K.: 34.17.31.13
BTW NR: NL 8107.66.978.B.01
FISCAAL NR: 810766978
IBAN: NL38 RABO 0393 7651 48
BIC: RABONL2U

Inhoudingsplichtigenverklaring

Privacy Statement

Stichting Marmoucha  verwerkt tot op zekere hoogte persoonsgegevens. In navolging van de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbeschemring maakt Stichting Marmoucha met onderstaande Privacy verklaring inzichtelijk wat het verzamelt en en hoe het met persoonsgegevens omgaat.

Privacyverklaring Stichting Marmoucha

Jaarverslag/Jaarrekening

Bestuursverslag Stichting Marmoucha 2019

Jaarrekening Stichting Marmoucha 2019

Bestuursverslag Stichting Marmoucha 2018

Jaarrekening Stichting Marmoucha 2018

Jaarrekening Stichting Marmoucha 2017

Bestuursverslag Stichting Marmoucha 2017

De producties van Marmoucha worden mede mogelijk gemaakt door:

Print